close Haurum sogn


1493542800
2. s. e. påske
åske


1495702800
Kr. Himmelfarts dag
2017-05-25 11:00:00


1496338200
Sommersang og Voxenkor
2017-06-01 19:30:00

close Koncert med Kaare Norge

i Granslev Kirke onsdag den 7. oktober kl. 19.00

Kaare Norge er en dansk klassisk guitarist. Han er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium i 1988, og den klassiske musiks både kendte og ukendte værker er at finde på hans repertoire, der også inkluderer populær- og folkemusik. Kaare Norge har gennem sin lange karriere udgivet 23 album – det sidste album med musik af Carl Nielsen.

Der vil være gratis adgang til koncerten, men for ikke at køre forgæves til en overfyldt kirke, kan man med fordel bestille billetter hos menighedsformand Kirsten Larsen: Tlf. 86 96 44 97, mobil 30 34 27 95 eller evt. pr. mail: vm30@privat.dk

close Sognedag

Søndag 25. okt. 2015 kl. 11.00 i Haurum Kirke

Den årlige søndag, hvor alle 4 sogne sætter hinanden stævne et sted. Dagen indledes med festgudstjeneste i Haurum Kirke, derefter bydes på frokost i Haurum Forsamlingshus samt underholdning ved 

sognepræst Thomas Frøkjær, Skivholme med foredraget ”Tak for’ed! – en hyldest til originalerne”

 

Foredraget vil forme sig som en rejse tilbage i tiden til forfatterens barndomsland. Historierne vil kalde minder frem for tilhørerne af noget de har set og oplevet og glædet sig over. - Og af herlige mennesker, de har mødt og kendt – fra dengang før verden fik fart på.

Historierne fortælles med begejstring, frimodighed og ud af stor taknemlighed. – Og ikke mindst med glimt i øjet og smil på læben. Det er hensigten både at oplyse og vække til eftertænksomhed, men bestemt også at der skal være noget at grine af og smile af.

Tilmelding senest onsdag den 21. okt. til

Jonna: tlf. 86 96 22 06, sms: 51 78 98 63, mail: jonna@granum.dk,

Inge: tlf. 86 96 44 86, sms: 40 62 99 74, mail: ingejakobsen@hotmail.dk eller

Grethe: tlf. 86 96 41 56, sms: 50 21 24 85, mail: gretheg@dukamail.dk

Alle nuværende og tidligere beboere i sognene er hjerteligt velkomne til en festlig og fornøjelig dag!

close BABYSALMESANG I SALL KIRKE

Start tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 12.30

Tilbuddet er gratis og for alle småbørn i alderen 0 - 12 måneder samt deres mor/far eller bedsteforælder.

Tilmelding til Bodil Koch Nielsen 40 42 68 75 eller 86 96 91 72 eller frijsendal@post.tele.dk 

efter først til mølle princippet, da der kan være max. 10 på holdet.

Underviser er Vibeke Graf Skou. Efter undervisningen serveres kaffe/the.

Alle er hjerteligt velkomne - arrangør: Sall menighedsråd
 

Ekstraordinær gudstjeneste

Søndag den 30.10.2016 kl. 09.30 afholdes en ekstra gudstjeneste i Houlbjerg kirke

BEBOERFORENING OG MENIGHEDSRÅD GÅR SAMMEN OM AT FEJRE HØSTEN I SALL SOGN

Søndag den 2. oktober kl. 17.00

Vi starter i Sall kirke kl. 17.00 og fortsætter i forsamlingshuset med middag og underholdning

Orkestret "Fairfolk" medvirker i kirken og byder derefter op til gammeldags hyggeligt samvær for hele familien med et par folkedanse.

Om FAIRFOLK: I musikken kommer gruppen rundt i Norden med både traditionelle og nye danske og svenske folkemusiknumre, men også omkring Irland og USA med numre af Oysterband, Bruce Springsteen og Steel Eye Span. 
FairFolks egne numre er inspireret af musik fra af Danmark og balkanlandene. Mange af FairFolks numre er med spændende flerstemmig vokal. De instrumentale numre klinger flot med bred instrumentering: harmonika, violin, guitar, tværfløjte, blokfløjte, bodran og vokal. FairFolk består nu af 7 medlemmer som alle er fra Silkeborgområdet.

Vi glæder os til at se rigtig mange slutte op om dette arrangement, der er et samarbejde mellem beboerforening og kirke.

Arrangementet er gratis, men af hensyn til kokken beder vi om vejledende tilmelding til jonna@granum.dk

Alle er hjerteligt velkomne!

   Sall Beboerforening og Menighedsråd

Menighedsrådsvalg 2016 den 8. november 2016

Orienterings- og opstillingsmøde den 13. september kl. 19.00 i Sall kirke.

Kandidatlister kan afleveres i perioden 20. sept. kl. 19.00 – 27. sept. kl. 19.00 til:

Lars Helbo, Borgergade 44, Sall, 8450 Hammel eller Bodil Koch Nielsen, Frijsendalvej 75, Sall, 8450 Hammel

BABYSALMESANG I SALL KIRKE

Start tirsdag den 6. september 2016 kl. 12.30

Tilbuddet er gratis for 8 gange og er for alle småbørn i alderen 0 – 12 måneder samt deres mor/far eller bedsteforælder.

Tilmelding til Bodil Koch Nielsen 40 42 68 75 eller 86 96 91 72 eller frijsendal@post.tele.dk efter først til mølle princippet, da der kan være max. 10 på holdet. Underviser er Vibeke Graf Skou. Efter undervisningen serveres kaffe/the. 

Alle er hjerteligt velkomne - Sall menighedsråd

PILGRIMSVANDRING fra Granslev Kirke

Søndag den 28. august 2016  

De, som ønsker det, kan starte dagen med gudstjeneste kl. 9.30, hvorefter deltagerne mødes på P-pladsen uden for kirken kl. 10.30, hvor der bydes på et rundstykke og vandringen påbegyndes.

En pilgrimsvandring giver den enkelte vandrer mulighed for at fordybe sig, finde sin indre ro og i øvrigt nyde naturen og det gode selskab.

Med udgangspunkt ved Granslev kirke vil menighedsrådet i Granslev invitere til pilgrimsvandring i omegnens smukke landskaber. Vi kommer til at vandre både gennem skovområder og markveje med større udsyn.

Undervejs vil vi gøre et par korte stop bl.a. for at introducere til en kortere del af vandringen, som foregår i stilhed. Hvis man ikke ønsker stilhed, eller har børn med på turen, som har svært ved at være stille, vil det være muligt at forme en ’talende’ bagtrop – så stilheden skal ikke afholde nogen fra at deltage.

Vandringen afsluttes i Granslev forsamlingshus, hvor vi spiser suppe med tilhørende lækkert brød, og tager afsked med hinanden efter en rigtig god vandre-dag. Forhåndstilmelding til måltidet i forsamlingshuset afgives til Steen Rasmussen: steen@europilgrim.dk.

Alle er velkomne, Granslev menighedsråd

BÅLGUDSTJENESTE på Lars' eng

Søndag den 26. juni kl. 19.00, Møllegyden 1, Granslev

Traditionen tro fejrer menighedsrådet i Granslev midsommeren sidste søndag i juni og arrangerer bålgudstjeneste på Lars' dejlige eng.

Medbring gerne stol eller tæppe. Vi håber på godt vejr, men skulle det blive regn, rykker vi gudstjenesten ind i kirken. I år står vores egne kirkemusikere for de musikalske indslag.

Steen Bjørn Søndergård, som er kirkesanger i Granslev, Houlbjerg og Sall og Sine Smed, som er kirkesanger i Haurum Kirke synger sommerlige og folkelige salmer og sange akkompagneret af Birgitte Østergaard, organist i kirkerne.

Efter gudstjenesten tændes bålet, og alle er velkomne til at blive og nyde samvær, natur og stemning – såvel som den lille forfriskning menighedsrådet serverer.

Menighedsrådet og sognepræst Lene Sander byder alle hjerteligt velkommen!