close Haurum sogn


1493542800
2. s. e. påske
åske


1495702800
Kr. Himmelfarts dag
2017-05-25 11:00:00


1496338200
Sommersang og Voxenkor
2017-06-01 19:30:00

close Koncert med Kaare Norge

i Granslev Kirke onsdag den 7. oktober kl. 19.00

Kaare Norge er en dansk klassisk guitarist. Han er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium i 1988, og den klassiske musiks både kendte og ukendte værker er at finde på hans repertoire, der også inkluderer populær- og folkemusik. Kaare Norge har gennem sin lange karriere udgivet 23 album – det sidste album med musik af Carl Nielsen.

Der vil være gratis adgang til koncerten, men for ikke at køre forgæves til en overfyldt kirke, kan man med fordel bestille billetter hos menighedsformand Kirsten Larsen: Tlf. 86 96 44 97, mobil 30 34 27 95 eller evt. pr. mail: vm30@privat.dk

close Sognedag

Søndag 25. okt. 2015 kl. 11.00 i Haurum Kirke

Den årlige søndag, hvor alle 4 sogne sætter hinanden stævne et sted. Dagen indledes med festgudstjeneste i Haurum Kirke, derefter bydes på frokost i Haurum Forsamlingshus samt underholdning ved 

sognepræst Thomas Frøkjær, Skivholme med foredraget ”Tak for’ed! – en hyldest til originalerne”

 

Foredraget vil forme sig som en rejse tilbage i tiden til forfatterens barndomsland. Historierne vil kalde minder frem for tilhørerne af noget de har set og oplevet og glædet sig over. - Og af herlige mennesker, de har mødt og kendt – fra dengang før verden fik fart på.

Historierne fortælles med begejstring, frimodighed og ud af stor taknemlighed. – Og ikke mindst med glimt i øjet og smil på læben. Det er hensigten både at oplyse og vække til eftertænksomhed, men bestemt også at der skal være noget at grine af og smile af.

Tilmelding senest onsdag den 21. okt. til

Jonna: tlf. 86 96 22 06, sms: 51 78 98 63, mail: jonna@granum.dk,

Inge: tlf. 86 96 44 86, sms: 40 62 99 74, mail: ingejakobsen@hotmail.dk eller

Grethe: tlf. 86 96 41 56, sms: 50 21 24 85, mail: gretheg@dukamail.dk

Alle nuværende og tidligere beboere i sognene er hjerteligt velkomne til en festlig og fornøjelig dag!

close BABYSALMESANG I SALL KIRKE

Start tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 12.30

Tilbuddet er gratis og for alle småbørn i alderen 0 - 12 måneder samt deres mor/far eller bedsteforælder.

Tilmelding til Bodil Koch Nielsen 40 42 68 75 eller 86 96 91 72 eller frijsendal@post.tele.dk 

efter først til mølle princippet, da der kan være max. 10 på holdet.

Underviser er Vibeke Graf Skou. Efter undervisningen serveres kaffe/the.

Alle er hjerteligt velkomne - arrangør: Sall menighedsråd
 

Præster i Sall gennem tiden

Lars Helbo |

Sall dannede oprindeligt pastorat med Thorsø, idet Sall var hovedsognet, hvor præsten boede. Præstegården lå umiddelbart øst for kirken. Men i 1673 fik præsten i Vejerslev sin bror biskoppen overtalt til at overføre Thorsø som anneks til Vejerslev-Aidt pastorat. Sall blev derefter anneks til Hammel-Voldby pastorat.
I 1802 blev det bestemt, at Sall skulle være anneks til Haurum, som til gengæld afgav Søby til Hammel. I sognet har der været følgende præster:

Sall - Thorsø pastorat indtil 1673

 • Bertel (1406)
 • Jens Pedersen (1524 og 1546)
 • Jens Mikkelsen (1553 og 1587)
 • Jens Danielsen (1598 og 1610)
 • Niels Christensen (1614 og 1630)
 • Jens (1635)
 • Chresten Nielsen - (1637-1673)

Hammel - Voldby - Sall pastorat 1673 - 1802

 • Jens Olsen Warde 1673 † 1693
 • Mads Rasmussen Trane 1693 - 1696
 • Matthias Henningsen Kvislemark 1697 † 1702
 • Mads Holm 1702 - 1706
 • Jacob Jacobsen Bagger 1706 - 1716
 • Otto Christian Christophersen Lime 1716 - 1752
 • Jens Lassen Pedersen Høeg 1752 † 1792
 • Jens Høst Birch 1792 - 1797
 • Johann Gotfred Manniche 1797 - 1802

Haurum - Sall pastorat 1802 - 1976

 • Hans Ulrich Borgen 1802 - 1812
 • Peter Both 1812 † 1812
 • Henrik Vilhelm Breinholm 1812 - 1823
 • Hans Brøchner Blicher 1823 - 1833
 • Niels Peter Henneberg 1833 - 1839
 • Rasmus Malling Schmidt 1839 - 1849
 • Thøger Lassen Althalt Flensborg 1849 - 1869
 • Christian Frederik Wulff 1870 - 1881
 • Christen Hans Jørgen Dahl 1881 - 1889
 • Rudolph Leopold Bastrup 1889 - 1896
 • Andreas Aariis Lisberg 1896 - 1905
 • Niels Holgersen Buhl 1905 † 1924
 • William Balslev 1924 - 1940
 • Robert Johan Kirk-Thomsen 1940 - 1975

Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev pastorat fra 1976

 • Erik Balling 1976 † 1994
 • Irma Ryum 1994 - 1999
 • Kirsten Rebekka Laursen 1999 - 2005
 • Lene Sander 2005 -