Sall
Sall kirke
Sall sogn

SOGNEDAG I SALL - Søndag den 19. november kl. 11.00

Skrevet: 03-11-2017
I år holdes den årlige sognedag i Sall kirke og forsamlingshus. De 4 sogne i pastoratet afholder hvert år et fælles søndagsarrangement, som starter i kirken med gudstjeneste kl. 11.00 og fortsætter med frokost og kaffebord i forsamlingshuset. Efter frokost kommer Lisbeth Smedegaard Andersen og fortæller om sin families historie på morens side.

Lisbeth Smedegaard Andersen er uddannet som både kunsthistoriker og præst, og denne kombination har gjort det naturligt for hende undervejs i karrieren at skrive en hel del meget inspirerende bøger om kirkekunst. Men efter sin pensionering har hun kastet sig over slægtshistorie. Historien på morens side udfolder hun i bogen Det begyndte med Jomfru Sørensen. Det er denne historie vi har bedt forfatteren berette om til vores sognedag.

Ved siden af de mange bøger har hun også skrevet en lang række salmer, hvoraf flere allerede er optaget i salmebogen og ofte synges til gudstjenesterne. Den side af Lisbeth Smedegaard Andersens virke vil vi selvfølgelig også belyse ved at synge nogle af hendes salmer, ligesom koret vil tage nogle af dem på repertoiret. Måske bliver der så også lejlighed til at tale med forfatteren om dem.

Lisbeth Smedegaard Andersen er fyldt 80, men er stadig knivskarp, og hun kommer rejsende med toget fra hovedstaden for at berige os på vores sognedag. Så tøv ikke med at sætte kryds i kalenderen.

Og husk: alle er velkomne – og det er gratis, men af hensyn til mad og borddækning beder vi jer om at tilmelde jer hos Jonna Granum (sms til tlf 5178 9863 eller mail: jonna@granum.dk) senest d. 13. nov.

Menighedsrådene


ALLE HELGEN GUDSTJENESTE I HAURUM KIRKE SØNDAG 05-11-2017 KL. 19.00

Skrevet: 20-10-2017

Også i år vil der blive afholdt en særlig Allehelgens-gudstjeneste her i pastoratet.

Ved denne gudstjeneste vil vi mindes de personer, som er døde siden sidste Allehelgensdag. Vi sætter ord på smerten og døden, og i gudstjenestens løb vil navnene på alle, der i det forløbne år er døde i vore 4 sogne, eller er blevet begravet her, blive læst op. Vi vil mindes dem og takke for, hvad de fik lov til at betyde.

Ved Allehelgensgudstjenesten medvirker cellist Martha Marie Petri med stemningsfuld musik.

Martha Marie Petri er en mangesidig cellist, som i øjeblikket er kandidat-studererende på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Hun uddanner sig sideløbende hermed til at blive Suzuki-cellounderviser, arbejder på Aarhus Musikskole, synger i Aarhus Domkirkes Kantori og spiller koncerter både i Danmark og internationalt.

Martha er drivkraften bag det spændende nystartede ENSEMBLE EDGE, som spiller samtidsmusik for kor og strygere - og arbejder som koordinator for den nye cello festival AARHUS CELLO EXPO.

Alle er velkomne til gudstjenesten.


FOREDRAGSAFTEN MED GERDA JESSEN

Skrevet: 03-10-2017

Torsdag den 26. oktober kl. 19.30 gæster sognepræst Gerda Jessen fra Skorup og Tvilum sogne det nye sognehus i Houlbjerg, Villungsvej 16, med foredraget: ”Præstefamilie i seks generationer”.

Gerda Jessen siger følgende om foredraget: ”Neergaard Jessen familien har gemt masser af historier fra forgangne tider i de jyske præstegårde, og jeg vil fortælle nogle af disse; om livet i sogn og kirke igennem mere end 200 år.”

Gerda Jessen er i øvrigt søster til forfatteren Ida Jessen.

Arrangementet er gratis, men af hensyn til brygning af kaffe beder vi om tilmelding senest den 24. okt. til Kirsten Larsen på tlf. eller sms til 30 34 27 95 eller mail: vm30@privat.dk.

Arrangørerne Sall og Haurum-Granslev-Houlbjerg menighedsråd byder alle hjerteligt velkomne!


Luther på Spil - ved Fussingø Slot

Skrevet: 26-09-2017

750 konfirmander fra Favrskov Provsti er for første gang med i historisk rollespil.

Alle konfirmander i Favrskov Provsti sendes på dannelsesrejse tilbage til 1500-tallet til et Europa i brydningstid. Det sker lørdag 30. sep. 2017 kl. 08:00 - 16:00 på Fussingø Slot, Vasevej 9, 8920 Randers NV, hvor de unge sammen med 110 frivillige og en sværm af præster tager farverige kostumer på, afleverer mobiltelefonerne og bruger rekvisitter som sværd til slagmarken, afladsbreve, relikvier og meget mere. Alle skal de være aktive, samarbejde og tage stilling til dilemmaer.

Anledningen er, at det den 31. oktober 2017 er 500 år siden, at Martin Luther slog 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg. Den begivenhed betragtes som startskuddet til reformationen, som nu 500 år efter bliver markeret mange steder i Europa, også i Danmark, hvor folkekirken er luthersk. Men hvad er luthersk og hvem var Luther, der satte skred i både kirker og samfund?

”Vi formidler både kirke- og kulturhistorie, og i manuskriptet er der lagt vægt på at se nuanceret på datiden. Samtidig skal konfirmanderne prøve at finde ud af, hvad det var, Luther gjorde op med, og hvilken holdning de selv har til det hele.”, siger sognepræst Anne Martiny Kaas-Hansen.

”Vi vil være nutidige i vores form, så konfirmanderne får noget med hjem og kan drage paralleller til både vores samfund og deres hverdag. Forud har de fået noget at vide om både Luther og historien, så de har en baggrund for at lege med. Til en gudstjeneste med dem talte vi fx kun latin, som man gjorde det i kirken, før Luther slog til lyd for, at man skal høre om kristendommen på sit modersmål. Det var sjovt at se konfirmandernes reaktion på det,” tilføjer sognepræst Eva Pedersen.

I rollespillet er den røde tråd hele vejen igennem Luthers eget liv fra tordenvejret over klosteret i Erfurt, rejsen til Rom, Wittenberg, rigsdagen i Worms, Wartburg og endelig frem til bondekrigen, hvor konfirmanderne bliver involveret både praktisk og idemæssigt. Ganske vist møder konfirmanderne en broget skare af bødler, lommetyve, sladrekællinger, spioner, musikanter, borgere og bønder, bondekrigere og munke, men de træffer så sandelig også historiske personer – naturligvis også Martin Luther! Konfirmanderne bliver udfordret på både deres holdninger og deres samarbejde, når de står ansigt til ansigt med djævlen, når de bliver snydt til at købe afladsbreve og meget mere. Jo, konfirmanderne får brugt deres krop og sig selv til at lære historien.


Høstfejring i Granslev søndag d. 8. oktober

Skrevet: 11-09-2017

Kl. 17.00 i Granslev Kirke - Efter gudstjenesten er der middag i forsamlingshuset.

Orkestret ”Fars grise og Co.” medvirker med festlig musik i kirken og spiller op til dans i forsamlingshuset.

Middag og underholdning er gratis, men af hensyn til kokken bedes om tilmelding til Steen Rasmussen senest 3. okt. på sms til 30 34 52 69 eller mail: steen@europilgrim.dk

Alle er hjerteligt velkomne!