close Haurum sogn


1493542800
2. s. e. påske
åske


1495702800
Kr. Himmelfarts dag
2017-05-25 11:00:00


1496338200
Sommersang og Voxenkor
2017-06-01 19:30:00

close Koncert med Kaare Norge

i Granslev Kirke onsdag den 7. oktober kl. 19.00

Kaare Norge er en dansk klassisk guitarist. Han er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium i 1988, og den klassiske musiks både kendte og ukendte værker er at finde på hans repertoire, der også inkluderer populær- og folkemusik. Kaare Norge har gennem sin lange karriere udgivet 23 album – det sidste album med musik af Carl Nielsen.

Der vil være gratis adgang til koncerten, men for ikke at køre forgæves til en overfyldt kirke, kan man med fordel bestille billetter hos menighedsformand Kirsten Larsen: Tlf. 86 96 44 97, mobil 30 34 27 95 eller evt. pr. mail: vm30@privat.dk

close Sognedag

Søndag 25. okt. 2015 kl. 11.00 i Haurum Kirke

Den årlige søndag, hvor alle 4 sogne sætter hinanden stævne et sted. Dagen indledes med festgudstjeneste i Haurum Kirke, derefter bydes på frokost i Haurum Forsamlingshus samt underholdning ved 

sognepræst Thomas Frøkjær, Skivholme med foredraget ”Tak for’ed! – en hyldest til originalerne”

 

Foredraget vil forme sig som en rejse tilbage i tiden til forfatterens barndomsland. Historierne vil kalde minder frem for tilhørerne af noget de har set og oplevet og glædet sig over. - Og af herlige mennesker, de har mødt og kendt – fra dengang før verden fik fart på.

Historierne fortælles med begejstring, frimodighed og ud af stor taknemlighed. – Og ikke mindst med glimt i øjet og smil på læben. Det er hensigten både at oplyse og vække til eftertænksomhed, men bestemt også at der skal være noget at grine af og smile af.

Tilmelding senest onsdag den 21. okt. til

Jonna: tlf. 86 96 22 06, sms: 51 78 98 63, mail: jonna@granum.dk,

Inge: tlf. 86 96 44 86, sms: 40 62 99 74, mail: ingejakobsen@hotmail.dk eller

Grethe: tlf. 86 96 41 56, sms: 50 21 24 85, mail: gretheg@dukamail.dk

Alle nuværende og tidligere beboere i sognene er hjerteligt velkomne til en festlig og fornøjelig dag!

close BABYSALMESANG I SALL KIRKE

Start tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 12.30

Tilbuddet er gratis og for alle småbørn i alderen 0 - 12 måneder samt deres mor/far eller bedsteforælder.

Tilmelding til Bodil Koch Nielsen 40 42 68 75 eller 86 96 91 72 eller frijsendal@post.tele.dk 

efter først til mølle princippet, da der kan være max. 10 på holdet.

Underviser er Vibeke Graf Skou. Efter undervisningen serveres kaffe/the.

Alle er hjerteligt velkomne - arrangør: Sall menighedsråd
 

SKÆRTORSDAG I HOULBJERG KIRKE

24. marts kl. 17.00

Vi sammenstykker en fortælling i ord, musik, billeder, mad og vin om, hvorfor vi holder PÅSKE

Det er  ikke en gudstjeneste - Det er  ikke en middag - Det er  ikke en koncert - Det er  ikke et foredrag - Det er  ikke et billedshow  

..MEN det er lidt af det alt sammen!

Kirkernes voksenkor medvirker.

Efter selve gudstjenesten vil vi holde påskemåltid med lam og vin i våbenhuset.

Af hensyn til indkøb vil vi gerne ha’ en tilmelding til Doris 6128 4253 eller Grethe 5021 2485 senest 21. marts

Alle er hjerteligt velkomne.

SKOLE-KIRKE-PROJEKT I SALL

Palmesøndag 20. marts kl. 09.30

Vi holder gudstjeneste i et kirkerum udsmykket af børnene fra 0. - 3. klasse på Frijsendal Friskole. Børnene har arbejdet med kirkelige symboler. Det hele samles med tekst og musik, der tager udgangspunkt i tiden fra Palmesøndag til Påskemorgen: tekster der forklarer og tydeliggør symbolerne, og korsatser og fællessalmer der relaterer til påskens store begivenheder. Voksenkoret vil sammen med et lejlighedskor deltage.

Kirken vil være åben for besøgende mandag, tirsdag og onsdag efter Palmesøndag fra kl. 9 - 16, hvor der vil være mulighed for at se børnenes udsmykning

NATKIRKE på landet

i Granslevs smukke og gamle kirke

fredag den 26. februar 2016 kl. 19.00

Præst og menighedsråd i Granslev vil igen i år tilbyde alle interesserede muligheden for et øjebliks ro og fred til fordybelse i en måske stresset og forjaget hverdag.

Natkirken vil byde på et program, som skifter mellem fælles aktiviteter og individuel fordybelse, med en anderledes mulighed for at opleve stemning, stilhed, fordybelse og fred. Natkirken er for alle mennesker med behov for et øjebliks pause fra dagligdagens mange pligter.

I natkirken gives der ro til at lade tankerne føre den enkelte i kontakt med det, der er vigtigt.

Gudstjenesten vil have et meditativt præg og alle er hjerteligt velkomne!

ER LIVET LIVET VÆRD? - Om at skabe sit liv i krise

Sogneaften med foredrag af Hans Lauge torsdag den 4. februar kl. 19.30 i Niær Præstegård

 

Hans Lauge beskriver selv sit foredrag således: Gennem kreativt arbejde – i billeder, musik og ord – er det muligt at skabe mening, selv når livet forekommer meningsløst. Det understreger værdien af at give udtryk for de følelser og tanker, der trænger sig på, når det gavmilde liv viser sig fra sin grusomme side. Foredraget indeholder muntre og sørgmuntre fortællinger samt sang og musik.

Hans Lauge er tidligere højskolelærer fra Vejle Idrætshøjskole, konsulent i Discover A/S, og sportschef i Vejle Boldklub. Han er siden 1994 indehaver af konsulentfirmaet HANS LAUGE, hvor han beskæftiger sig med organisations, leder – og medarbejderudvikling i privat og offentlig regi.

Hans Lauge er til enhver tid et multimenneske, der – udover ovennævnte – skriver bøger, laver musik, synger, tegner, maler - og holder kurser og foredrag om det at være skabende. Desuden er han samfundsdebattør i programmerne "Den sorte gryde" på P4 - Trekanten og "Prøv lie´ åhør" på TV Syd.

Foredraget er gratis, men af hensyn til kaffebordet bedes om tilmelding senest 2. februar til enten Inge: 86 96 44 86, Jonna: 86 96 22 06, Grethe: 86 96 41 56 eller Kirsten 86 96 44 97.

Velkommen til en spændende og indholdsrig aften i selskab med Hans Lauge.

De 9 læsninger i Houlbjerg

De fire sognes kor optræder ved De ni læsninger i Houlbjerg kirke.

Kirkekoret

De 9 læsninger

Houlbjerg kirke, torsdag d. 17. december kl. 19.00

Også i år indbyder vi til "De ni læsninger", en musikgudstjeneste, der er bygget op omkring ni bibeltekster, der bliver læst op af medlemmer af menigheden. Teksterne spænder fra skabelsen over syndefaldet til profetier om Jesus og slutter med juleevangeliernes beretning om Jesu fødsel, og de indgår i et samspil med fællessalmer og musikalske indslag fra kirkernes voksenkor og Løvsangerne.

Velkommen til en aften i julestemningens tegn!