close Haurum sogn


1493542800
2. s. e. påske
åske


1495702800
Kr. Himmelfarts dag
2017-05-25 11:00:00


1496338200
Sommersang og Voxenkor
2017-06-01 19:30:00

close Koncert med Kaare Norge

i Granslev Kirke onsdag den 7. oktober kl. 19.00

Kaare Norge er en dansk klassisk guitarist. Han er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium i 1988, og den klassiske musiks både kendte og ukendte værker er at finde på hans repertoire, der også inkluderer populær- og folkemusik. Kaare Norge har gennem sin lange karriere udgivet 23 album – det sidste album med musik af Carl Nielsen.

Der vil være gratis adgang til koncerten, men for ikke at køre forgæves til en overfyldt kirke, kan man med fordel bestille billetter hos menighedsformand Kirsten Larsen: Tlf. 86 96 44 97, mobil 30 34 27 95 eller evt. pr. mail: vm30@privat.dk

close Sognedag

Søndag 25. okt. 2015 kl. 11.00 i Haurum Kirke

Den årlige søndag, hvor alle 4 sogne sætter hinanden stævne et sted. Dagen indledes med festgudstjeneste i Haurum Kirke, derefter bydes på frokost i Haurum Forsamlingshus samt underholdning ved 

sognepræst Thomas Frøkjær, Skivholme med foredraget ”Tak for’ed! – en hyldest til originalerne”

 

Foredraget vil forme sig som en rejse tilbage i tiden til forfatterens barndomsland. Historierne vil kalde minder frem for tilhørerne af noget de har set og oplevet og glædet sig over. - Og af herlige mennesker, de har mødt og kendt – fra dengang før verden fik fart på.

Historierne fortælles med begejstring, frimodighed og ud af stor taknemlighed. – Og ikke mindst med glimt i øjet og smil på læben. Det er hensigten både at oplyse og vække til eftertænksomhed, men bestemt også at der skal være noget at grine af og smile af.

Tilmelding senest onsdag den 21. okt. til

Jonna: tlf. 86 96 22 06, sms: 51 78 98 63, mail: jonna@granum.dk,

Inge: tlf. 86 96 44 86, sms: 40 62 99 74, mail: ingejakobsen@hotmail.dk eller

Grethe: tlf. 86 96 41 56, sms: 50 21 24 85, mail: gretheg@dukamail.dk

Alle nuværende og tidligere beboere i sognene er hjerteligt velkomne til en festlig og fornøjelig dag!

close BABYSALMESANG I SALL KIRKE

Start tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 12.30

Tilbuddet er gratis og for alle småbørn i alderen 0 - 12 måneder samt deres mor/far eller bedsteforælder.

Tilmelding til Bodil Koch Nielsen 40 42 68 75 eller 86 96 91 72 eller frijsendal@post.tele.dk 

efter først til mølle princippet, da der kan være max. 10 på holdet.

Underviser er Vibeke Graf Skou. Efter undervisningen serveres kaffe/the.

Alle er hjerteligt velkomne - arrangør: Sall menighedsråd
 

Dåb

Lars Helbo |

Kære forældre

Tillykke med den lille ny i familien.
Jeg skriver til jer for at fortælle lidt om mulighederne for dåb her i Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev Pastorat.

1. Der er muligheder for dåb i en allerede planlagt gudstjeneste. Se gudstjenesteoversigten af hjemmesiderne:
www.haurumkirke.dk www.sallkirke.dk www.houlbjergkirke.dk www.granslevkirke.dk
2. Der er mulighed for en separat dåbsgudstjeneste på de fleste søndage kl. 12.30 i ønsket kirke.

3. I 2017 er der mulighed for lørdagsdåb om formiddagen på følgende datoer: D. 25. februar. D. 27. maj. D. 7. oktober. ”Først til mølle” bestemmer i hvilke kirker, der bliver afholdt dåbsgudstjenester disse lørdage (max. 2 dåbsgudstjenester pr. lørdag og max. 3 dåb i den enkelte dåbsgudstjeneste).

Ring dog altid eller skriv til mig for bookning af dåb, inden eventuelle festlokaler bookes 

Se evt. dette link for at høre en mors tanker, om det at få sit barn døbt.
I er også meget velkomne til vende eventuelle tanker om dåb med mig.

Bedste hilsen
Sognepræst Lene Sander
Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev Pastorat
Niærvej 7,
8450 Hammel
Tlf.: 86 96 40 24 - 29 17 40 24
Mail: lesa@km.dk