Sall kirke
.
... et sogn i Folkekirken Til forsiden

Debatmøde med bispekandidater i Gjern