Sall kirke
.
... et sogn i Folkekirken Til forsiden

Koncert i Houlbjerg kirke 

Ave verum corpus
Jesus bleibet meine FreudeOp alle som på jorden bor