close Haurum sogn


1493542800
2. s. e. påske
åske


1495702800
Kr. Himmelfarts dag
2017-05-25 11:00:00


1496338200
Sommersang og Voxenkor
2017-06-01 19:30:00

close Koncert med Kaare Norge

i Granslev Kirke onsdag den 7. oktober kl. 19.00

Kaare Norge er en dansk klassisk guitarist. Han er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium i 1988, og den klassiske musiks både kendte og ukendte værker er at finde på hans repertoire, der også inkluderer populær- og folkemusik. Kaare Norge har gennem sin lange karriere udgivet 23 album – det sidste album med musik af Carl Nielsen.

Der vil være gratis adgang til koncerten, men for ikke at køre forgæves til en overfyldt kirke, kan man med fordel bestille billetter hos menighedsformand Kirsten Larsen: Tlf. 86 96 44 97, mobil 30 34 27 95 eller evt. pr. mail: vm30@privat.dk

close Sognedag

Søndag 25. okt. 2015 kl. 11.00 i Haurum Kirke

Den årlige søndag, hvor alle 4 sogne sætter hinanden stævne et sted. Dagen indledes med festgudstjeneste i Haurum Kirke, derefter bydes på frokost i Haurum Forsamlingshus samt underholdning ved 

sognepræst Thomas Frøkjær, Skivholme med foredraget ”Tak for’ed! – en hyldest til originalerne”

 

Foredraget vil forme sig som en rejse tilbage i tiden til forfatterens barndomsland. Historierne vil kalde minder frem for tilhørerne af noget de har set og oplevet og glædet sig over. - Og af herlige mennesker, de har mødt og kendt – fra dengang før verden fik fart på.

Historierne fortælles med begejstring, frimodighed og ud af stor taknemlighed. – Og ikke mindst med glimt i øjet og smil på læben. Det er hensigten både at oplyse og vække til eftertænksomhed, men bestemt også at der skal være noget at grine af og smile af.

Tilmelding senest onsdag den 21. okt. til

Jonna: tlf. 86 96 22 06, sms: 51 78 98 63, mail: jonna@granum.dk,

Inge: tlf. 86 96 44 86, sms: 40 62 99 74, mail: ingejakobsen@hotmail.dk eller

Grethe: tlf. 86 96 41 56, sms: 50 21 24 85, mail: gretheg@dukamail.dk

Alle nuværende og tidligere beboere i sognene er hjerteligt velkomne til en festlig og fornøjelig dag!

close BABYSALMESANG I SALL KIRKE

Start tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 12.30

Tilbuddet er gratis og for alle småbørn i alderen 0 - 12 måneder samt deres mor/far eller bedsteforælder.

Tilmelding til Bodil Koch Nielsen 40 42 68 75 eller 86 96 91 72 eller frijsendal@post.tele.dk 

efter først til mølle princippet, da der kan være max. 10 på holdet.

Underviser er Vibeke Graf Skou. Efter undervisningen serveres kaffe/the.

Alle er hjerteligt velkomne - arrangør: Sall menighedsråd
 

Vejviser

Lars Helbo |

Generelt skal alle anmeldelser om registrering af navne, faderskab og dødsfald foretages på www.borger.dk.

FØDSEL og FADERSKAB:

Gifte forældre, som har født på et sygehus, skal intet foretage sig. Sygehuset melder fødslen til sognet, og ægtefællen bliver automatisk registreret som far.

Ugifte forældre, som ønsker fælles forældremyndighed, kan via borger.dk sende en ”Omsorgs- og ansvarserklæring” til bopælssognet inden 14 dage efter fødslen.

Såfremt faderskabet ikke anerkendes og fælles forældremyndighed ikke ønskes eller Omsorgs- og ansvarserklæringen er indgivet senere end 14 dage efter fødslen overgives sagen til Statsforvaltningen, som foretager den videre sagsbehandling, Læs mere om Statsforvaltningen på www.statsforvaltning.dk

DÅB og navngivning ved dåb:

Anmeldes til sognepræsten i en kirke, man har tilknytning til. Gudstjenestetidspunkter kan ses i kirkebladet, på kirkens hjemmeside eller på www.sogn.dk. Følgende oplysninger skal bruges ved dåb: barnets navn og 2 – 5 faddere med navn og adresse (faddere skal være døbte).

NAVNGIVNING uden dåb:

Anmeldes til bopælssognet via borger.dk ved anvendelse af forældrenes digitale signaturer. Barnet kan til enhver tid senere blive døbt, hvis dette ønskes.

Husk et barn skal navngives inden det er 6 måneder.

KONFIRMATION:

Der afholdes hvert år konfirmation to steder i pastoratet. Konfirmationsforberedelsen foregår i hhv. Houlbjerg (for Houlbjerg og Granslev sogne) og Niær (for Haurum og sall sogne). Læs mere under Houlbjerg eller Niær.

VIELSE:

Anmeldes hos sognepræsten. Der skal endvidere via borger.dk indsendes ægteskabserklæring til bopælskommunen, hvorefter kommunen udsteder en prøvelsesattest (gyldig i 4 måneder efter udstedelsen). Prøvelsesattesten skal være sognepræsten i hænde i god tid inden vielsen, og kan evt. afleveres ved vielsessamtalen. Der skal også oplyses mindst 2 vidner med navn og adresse. Ønskes navneændring i forbindelse med vielse, anmeldes dette i god tid til bopælssognet via borger.dk. Navneændring på bryllupsdagen er gratis.

DØDSFALD:

Såfremt begravelse/bisættelse ønskes i folkekirken træffes hurtigst muligt (inden 2 dage) aftale med sognepræsten. Kontakt evt. også en bedemand. Pårørende eller bedemanden anmelder dødsfaldet via borger.dk.

NAVNEÆNDRING:

Anmeldes til bopælssognet via borger.dk. Næsten alle navneændringer undtagen i forbindelse med vielse koster gebyr.

SAMTALE:

En henvendelse er altid velkommen, hvis nogen ønsker - eller hører om én, der ønsker - en samtale.

Læs mere om dåb, vielse etc. på folkekirkens hjemmeside: www.folkekirken.dk